Skip to Content

華雨集第一冊-(己)悟入無分別智遍知

(己)悟入無分別智遍知

Ⅰ 標列

悟入遍知者,當知有四相:謂對治遍知,及自相遍知,諸差別遍知,五作業遍知。

對於轉依,本論以十種相來說明。第六相──悟入所依住,也以六相悟入,現在是第六相,悟入無分別智「遍知」。遍知是於一切法而莫不通達的,無分別智是遍知。證悟真理的智,斷種種的障,去種種妄執,起種種妙用,這都是遍知相。遍知的含義很廣,所以又標列「四相」,然後分別解釋。標列四相是:一、「對治遍知」,約對治妄執以顯示遍知;二、「自相遍知」,顯無分別智的自相;三、「諸差別遍知」,對小乘以顯無分別的殊勝──差別;四、「五作業遍知」,無分別智所起妙用,能作種種自利、利他的一切事業。


book | about seo