Skip to Content

回覆回應

汝卻不是如來

潭州漸源仲興禪師在道吾處為典座。一日隨道吾往檀越家弔喪。

師以手拊棺曰。生耶死耶。

道吾曰。生也不道死也不道。

師曰。為什麼不道。

道吾曰。不道不道。弔畢同迴途次。

師曰。和尚今日須與仲興道。儻更不道即打去也。

道吾曰。打即任打。生也不道死也不道。師遂打道吾數拳。

道吾歸院令師且去。少間主事知了打汝。師乃禮辭往石霜。

舉前語及打道吾之事。今請和尚道。

石霜曰。汝不見道吾道。生也不道死也不道。師於此大悟乃設齋懺悔。

------No. 2076 景德傳燈錄 (卷15) T51, p0321b

回覆

這個欄位的內容會保密,不會公開顯示。
CAPTCHA
這個問題是要驗證您並不是自動化程式,以防止本站被貼入大量廣告。
圖片的 CAPTCHA
請輸入圖片上的文字。


about seo